Automatisk brandalarm (ABA-anlæg)

Brand kan udgøre et alvorligt og ikke mindst farligt problem, som kan føre til stor skade på materiel såvel som mennesker, hvis den er opstået. 

Du kan være på forkant, hvis uheldet skulle ske, og der opstår brand i din virksomhed med et automatisk brandalarmeringsanlæg, også kendt som et ABA-anlæg, som vi hos VM-Sikring tilbyder.

Sådan virker et ABA anlæg

En almindelig kendt brandalarm slår alarm med en høj lyd ved røg og høj temperatur, hvilket ofte er en tilstrækkelig løsning i et privat hjem, hvor der er personer tilstede, som kan høre, hvis alarmen skulle gå i gang. 

Er der tale om en virksomhed eller institution, som mange af døgnets timer er tom for personer, kan et ABA-anlæg være en optimal brandsikringsløsning. ABA-anlægget er et elektronisk overvågningsanlæg, som har en centralenhed og en række detektorer. 

Detektorer anlægget en brand, aktiverer centralenheden og selve brandalarmeringen. Herfra er der mulighed for at programmere ABA-anlægget således, at det automatisk sender et alarmsignal til brandvæsenet, så brandfolk får slukket branden så hurtigt som muligt. 

Et ABA-anlæg har desuden den fordel, at det kan indstilles til at overvåge maskiner eller installationer, som har en særlig brandrisiko. Overstiger maskinerne eller installationerne en vis temperatur, slår anlægget alarm, og en mulig brand kan dermed forhindres.

Fordele ved et ABA anlæg

Der er mange fordele ved at have dette mere avancerede brandalarmsystem, som specielt er meget brugt i erhvervsbygninger. Nogle af de mange fordele ved systemet kan du se herunder: 

  • Tidlig detektion af brande
  • Hurtig alarm og advarsel, der giver tid til evakuering
  • Præcis identifikation og placering af brande
  • Effektiv og hurtig respons fra brandvæsenet
  • Minimerer skader på ejendom og indhold
  • Reducerer risikoen for personskade og tab af liv

Hvis du er interesseret i at få en brandalarm med nogle af disse egenskaber, så kan du kontakte os for at få et uforpligtende tilbud. 

Automatisk branddørsslukningsanlæg (ABDL-anlæg)

Brand breder sig lynhurtigt. For at mindske spredningen af en mulig brand kan man installere et automatisk brandørsslukningsanlæg (ABDL-anlæg), hvor døre automatisk lukkes, hvis anlægget detekterer røg. 

Et ABDL-anlæg består af en kontrolenhed, en række røgdetektorer samt et antal dørholdemagneter og kan fungere selvstændigt på sin egen central eller kobles på et ABA-anlæg. 

Ved røgudvikling vil ABDL-anlæggets røgdetektorer registrere det, hvilket medfører at dørholdemagneterne slipper branddøren, så den lukkes. I tilfælde af røgudvikling eller brand i en bygning begrænses skaderne altså til ét område med et ABDL-anlæg.

Kontakt os

ISO 9001 og DBI-certificeret

VM-Sikring A/S er certificeret efter ISO 9001-standarden til at installere ABA-anlæg efter myndighedernes krav og DBIs retningslinje 232. Vores lange erfaring på området betyder, at vi er kompetente til at kunne løse en hvilken som helst opgave, der involverer brandsikring. 

Får du krav om, eller ønsker du at installere et ABA-anlæg, hjælper vi gerne med at finde lige den løsning, som passer dig.

Udover ABA-anlæg, så tilbyder vi også ADK-anlæg og AIA-anlæg

Skræddersyede løsninger

Ikke alle har de samme behov. Vi tilbyder derfor skræddersyede løsninger, der er tilpasset netop dit behov. Vi gør derfor en dyd ud af at lytte til lige netop dine ønsker og krav, sådan at vi kan udarbejde den bedst mulige løsning til dig. 

Vælger du installation af brandsikring hos VM-Sikring A/S får du fuld dokumentation på dit anlæg – det er dit bevis over for forsikringsselskabet om, at anlægget overholder gældende regler og krav.

Kontakt os og få en af vores erfarne og kompetente medarbejdere til at hjælpe dig med valget samt installationen af din brandsikringsløsning.

Vi kan kontaktes på telefonnummeret 70 23 05 50 eller på mailen info@vm-sikring.dk